Dagens sukk

Religioner fritar for skyld i bytte mot synd og skam

HAUK

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng har fulgt det danske valget:

Ap vil lære av danskene

SER TIL DANMARK: Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, synes danske Socialdemokratiets valgresultat er inspirerende. Her fra partiets landsstyremøte i februar. FOTO: FRIDA HOLSTEN GULLESTAD

DANSKE RÅD: Aps Kjersti Stenseng er inspirert av Mette Frederiksens tydelige profil. Hun mener bompengesaken stjeler oppmerksomheten fra Aps politikk.

Før pinsa kom Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng hjem fra den danske valgkampinnspurten. Nå vil hun lære av danske Socialdemokratiet og partileder Mette Frederiksen som ligger an til å bli Danmarks nye statsminister.

Flere dropper autopass-ordningen

BILLETT: Autopass-ordningen som betalingssystem er ment for å gjøre det enklere for reisende og spare fergemannskapet for ekstra arbeid. Nå velger flere fylker å gå for andre betalingsløsninger. – Det er rett og slett fordi vi har fått tilbakemelding fra flere øykommuner om at pendlerne får det dyrere med ordningen, sier fylkesvaraordfører i Hordaland Pål Kårbø (KrF). Han peker på at turen blir dyrere for dem som kjører alene, mens det blir billigere hvis det er flere i bilen. – Fylkeskommunen står fritt til å velge løsning, men for både passasjerer og trafikanter blir det vanskeligere når man møter flere ulike løsninger, sier Dag Hole i Vegdirektoratet. ©NTB

Du kan bla til neste sideBla med piltastene