Kunsten å sette somaliske familier i skvis

Dette er informasjon fra UDI til somaliere i Norge: Hvis du er en flyktning fra Somalia som har søkt om fornyelse av oppholdstillatelsen din, skal UDI først vurdere om du får beholde flyktningstatusen. Du vil få flyktningstatusen din vurdert på nytt hvis du har kommet til Norge som asylsøker og fått flyktningstatus før 1. oktober 2014, og ikke har fått permanent oppholdstillatelse ennå.

Usolidarisk sosialdemokrati

Bjørgulv Braanen analyserer 11. juni tallene fra det danske valget som kan vise at de danske Socialdemokratene (SD) har tatt tilbake mange stemmer fra Dansk Folkeparti (DF). Braanen mener det er bra at arbeidsfolk går over til å stemme sosialdemokratisk. Ingenting er bedre enn at ytre høyre taper. Men på hvilket grunnlag klarer Socialdemokratene å vinne tilbake stemmer? I debatten i Norge og innad i EU blir fri arbeidsinnvandring støttet av både ytre høyre-partier og sosialdemokrater, samtidig som flere sosialdemokratiske partier vil kjøre en streng flyktning- og asylpolitikk. Er ikke det et paradoks?

Overhørt

Overhørt

Kva er Kjetil Rolness?

Andreas Hompland i Magasinet Plot
Du kan bla til neste sideBla med piltastene