Iranspill for galleriet

DET HANDLER OM HANDEL: USAs konflikt med Iran dreier seg i stor grad om olje, skriver forfatteren. Her en oljetanker i Hormuzstredet.FOTO: ATTA KENARE/AFP NTB SCANPIX

Den offisielle versjonen av USAs opptrapping av konflikten med Iran går ut på at Iran må gi avkall på utvikling av atomvåpen og stanse all støtte til «terrorister» i Midtøsten. Det faktum at Iran lojalt har fulgt opp avtalen, er ikke godt nok for USA. Samtidig begrunner USA sitt hardkjør mot Iran med at Iran ikke følger opp bestemmelsene i den avtalen som USA selv har trukket seg fra. Denne briljante oppvisningen i politisk hykleri er ikke så inkonsekvent som den først gir inntrykk av. Den har tvert om sin egen rasjonalitet, sett fra USAs side.

Litt enkel matte

Klassekampen har 26. juni en lengre artikkel om det danske valget. Hovedtesen er at Socialdemokratiet ved en strengere innvandringspolitikk klarte å stjele arbeiderklassevelgere tilbake fra Dansk Folkeparti (DF) og dermed vippet flertallet til rød blokk.

Nei til flere bilaterale handelsavtaler

I fjor kom Efta og Ecuador frem til en frihandelsavtale, som Stortinget nå har vedtatt enstemmig å ratifisere. Denne føyer seg inn i en rekke nye frihandelsavtaler Norge går inn i som skal gi norske eksportbedrifter økt tilgang til markeder samt bedre konkurransevilkår, og dermed økt handel og verdiskaping. Likevel er ikke økt bruk av bilaterale frihandelsavtaler kun positivt.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene