Litt enkel matte

Klassekampen har 26. juni en lengre artikkel om det danske valget. Hovedtesen er at Socialdemokratiet ved en strengere innvandringspolitikk klarte å stjele arbeiderklassevelgere tilbake fra Dansk Folkeparti (DF) og dermed vippet flertallet til rød blokk.

Nei til flere bilaterale handelsavtaler

I fjor kom Efta og Ecuador frem til en frihandelsavtale, som Stortinget nå har vedtatt enstemmig å ratifisere. Denne føyer seg inn i en rekke nye frihandelsavtaler Norge går inn i som skal gi norske eksportbedrifter økt tilgang til markeder samt bedre konkurransevilkår, og dermed økt handel og verdiskaping. Likevel er ikke økt bruk av bilaterale frihandelsavtaler kun positivt.

Lindell og normalkontrakten

SKYTER SEG FRAM: Forfatter Unni Lindell har forhandlet seg til bedre royaltysatser på den siste boka si. Det er helt innenfor normalkontraktens rammer, og vi heier på henne, skriver Arne Vestbø. FOTO: ODIN JÆGER

Flere oppslag i Klassekampen etterlater et inntrykk av at Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) ikke står bak den kollektive avtalen – normalkontrakten – som gjelder for faglitterære utgivelser. Dette er en misforståelse. Bokmagasinets redaktør (22. juni) mener jeg fremstår uklar, og at NFFO ikke kan være både for og imot individuelle avtaler på samme tid. La meg derfor forsøke å være tydeligere.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene