57 prosent av lærere i norske klasserom mener at mobbeloven har svekket deres rettssikkerhet:

Ny lov gjør lærere utrygge

ANKLAGET FOR KRENKELSER: Lektor Simon Malkenes mener dagens mobbelov setter grensa for «krenking» av elever farlig lavt. Han har selv opplevd å bli beskyldt for krenking av elever. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

KRENKET: Én lærer fikk opprettet sak mot seg etter å ha kjeftet på en elev som vippet på stolen, en annen etter å ha gitt dårligere karakter enn eleven håpet på.

Over halvparten av norske lærere opplever at den nye mobbeloven har gitt dem dårligere rettssikkerhet enn før. Det framgår av en spørreundersøkelse gjort av Respons analyse for Utdanningsforbundet.

Utleiebaron starter med leie-til-eieInvesterer fire milliarder i «snill» boligsektor

Bygger tusen nye boliger

SLÅR SV: Investor Tollef Svenkerud eier Fredensborg Bolig sammen med milliardæren Ivar Tollefsen. Nå bygger de boliger for folk som vil nedbetale boligen gjennom leia, en modell også SV ivrer for å innføre i Oslo.

NYBYGGERE: Fredensborg AS har tjent seg rike på utleieboliger. Nå blir de først ute med å tilby leie-til-eie-boliger i Oslo.

Oslos største private eiendomsselskap, Fredensborg, har vært i hardt vær det siste året. Nå vil firmaet inn på markedet for eie-til-leie-boliger, som skal åpne boligmarkedet for folk med lav formue.

Mange lærere mangler utdanning

SKOLE: To av tre lærere uten tilstrekkelig pedagogisk utdanning er fast ansatt i grunnskolen. Dette er blant funnene i en rapport som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten skulle belyse utdanningsnivå og fagkompetanse blant undervisningspersonale som mangler fullført pedagogisk utdanning. Rapporten viser at fagkompetansen er lavest blant dem som underviser i engelsk, og høyest blant dem som underviser i norsk. Bare 32 prosent av engelsklærerne på småskoletrinnet, altså fra første til fjerde trinn, har tilstrekkelig kompetanse i faget. ©NTB

Du kan bla til neste sideBla med piltastene