57 prosent av lærere i norske klasserom mener at mobbeloven har svekket deres rettssikkerhet:

Ny lov gjør lærere utrygge

ANKLAGET FOR KRENKELSER: Lektor Simon Malkenes mener dagens mobbelov setter grensa for «krenking» av elever farlig lavt. Han har selv opplevd å bli beskyldt for krenking av elever. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

KRENKET: Én lærer fikk opprettet sak mot seg etter å ha kjeftet på en elev som vippet på stolen, en annen etter å ha gitt dårligere karakter enn eleven håpet på.

Utleiebaron starter med leie-til-eieInvesterer fire milliarder i «snill» boligsektor

Bygger tusen nye boliger

SLÅR SV: Investor Tollef Svenkerud eier Fredensborg Bolig sammen med milliardæren Ivar Tollefsen. Nå bygger de boliger for folk som vil nedbetale boligen gjennom leia, en modell også SV ivrer for å innføre i Oslo.

NYBYGGERE: Fredensborg AS har tjent seg rike på utleieboliger. Nå blir de først ute med å tilby leie-til-eie-boliger i Oslo.

Mange lærere mangler utdanning

SKOLE: To av tre lærere uten tilstrekkelig pedagogisk utdanning er fast ansatt i grunnskolen.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene