Klassekampens flysyn

Klassekampen hevder på lederplass 28. juni at jeg har gjort meg utilgjengelig i spørsmål om utbygging av Evenes flystasjon. Det er feil. Jeg har gitt en lang rekke intervjuer til lokalaviser, Klassekampen og andre medier som har henvendt seg gjennom de fire årene denne saken har vært på dagsorden.

Vi må halde oss unna

Med referanse til forsvarsministeren melder Klassekampen 29. juni at det kan vera aktuelt å senda norsk militært personell til Persiagolfen. Grunnen er at USA ønskjer å samla ein koalisjon som skal sørgja for open og trygg trafikk gjennom Hormuz-sundet. I så høve kjem dette i tillegg til dei 70 norske soldatane som under leiing av USA trener opp irakiske sikkerheitstyrkar i å nedkjempa IS, og som Forsvarsdepartementet seier ikkje skal trekkjast ut.

Ingen konkurranseklausul

I et arbeidsforhold er det en grunnleggende forutsetning at begge parter i kontrakten oppfyller sine plikter. Det helt grunnleggende er at arbeidstaker skal utføre arbeidet tilfredsstillende, og skal få det avtalte vederlaget for dette. Videre har arbeidstaker en plikt til lojalitet ovenfor arbeidsgiver.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene