Fagfolk fra hele verden samles i Trondheim for å hindre økologisk kollaps:

Må stoppe massedød

KORT TID IGJEN: – Hvis vi ikke får snudd utviklingen i løpet av kort tid, blir situasjonen veldig ille, sier Sandra Diaz, en av verdens ledende forskere på naturmangfold.

BRUDD: Det trengs et brudd med dagens økonomiske system for å hindre økologisk kollaps, mener Sandra Diaz, lederen for FNs naturpanel.

I 2010 vedtok FNs generalforsamling at det neste tiåret skulle være «FNs tiår for biologisk mangfold.» I konvensjonen for biologisk mangfold vedtok de 20 målsettinger som skulle oppfylles innen 2020.

Informasjon på sosiale medier har begrenset effekt på flyktningers valg om å reise:

Familie foran Facebook

FARLIG: Eltigani Mohammed trengte ikke noen informasjonskampanje for å vite at reisa over Middelhavet var livsfarlig.

FÅFENGT: Internettkampanjer som fraråder migranter å komme til Europa har liten betydning, ifølge ny forskning. Informasjon fra familie og menneskesmuglere er viktigere.

Under flyktningkrisa lagde norske myndigheter en Facebook-kampanje for å fraråde folk å komme til Norge. Informasjonen fra Facebook-sida «Stricter asylum regulations in Norway» ble spredd på seks språk og kunne leses av millioner av mennesker.

22 år sidan så få søkte asyl i Noreg

LÅGT: Det kom 982 asylsøkarar til Noreg første halvår i år. Ikkje sidan 1997 har tala vore så låge i første halvår. Pilene peikar framleis nedover for asyltilstrøyminga. Første halvår i år har det vore ein nedgang på 13 prosent i talet på asylsøknader til Utlendingsdirektoratet (UDI). Den største gruppa kjem i år frå Syria, deretter er Tyrkia og Eritrea på plassane under, viser halvårsstatistikken til Utlendingsdirektoratet (UDI). Totalt er det komme borgarar frå rundt 80 ulike land. Rundt 267 av asylsøkarane i år er barn og unge under 18 år. Av desse oppgav 65 av dei at dei er einslege mindreårige. Ved utgangen av juni budde det 3055 personar på asylmottak. ©NPK

Du kan bla til neste sideBla med piltastene