Historia er ein slaktebenk, sa Hegel, men han tok avstand frå jakobinaranes terror. Kritikken har overføringsverdi i dag.

Hegel, Bastillen og terror

REVOLUSJONENS SVOLT: Den franske revolusjonen forvandla seg til ein endelaus serie av drap – og blant dei som blei drepne, var stadig fleire av dei revolusjonære sjølve, skriv Jon Hellesnes. MÅLERI: JEAN-PIERRE HOUËL (1735–1813), «STORMEN PÅ BASTILLEN»
VIKAR FOR GUD: Robespierre såg seg sjølv som inkarnasjonen av allmennviljen. 8MÅLERI: UKJENT MALER, CA. 1790 | GLØGGSYNT: Hegel støtta prinsippa i den franske revolusjonen, men ikkje metoden. 8MÅLERI: JAKOB SCHLESINGER (1792–1855)

Jan Myrdals forsvar av massakren på Tiananmen-plassen er som tatt rett ut av kinesisk propaganda.

Vidunderlige nye verden

SISTE DANS: Det hjemlige og folkelige grunnlaget for demonstrasjonene i Beijing var helt reell, skriver Harald Bøckman. Bildet viser unge demonstranter på Tiananmen-plassen 22. mai 1989. FOTO: MARK AVERY, AP/NTB SCANPIX

Mediene forstår ikke sammenhengene i Kina, verken i 1989 eller i dag, hevder Jan Myrdal i en kronikk i Klassekampen 13. juli. Det kan jeg langt på vei være enig i, men der slutter også enigheten. Tretti år etter at Myrdal og kona Gun Kessle gikk ut i svensk presse og erklærte at det de kalte «inngrepet» på Tiananmen 4. juni 1989 var riktig og nødvendig, følger han åpenbart et behov for å vise at utviklinga har gitt dem rett.

Feil, Haugstad

I Klassekampen lørdag 13. juli gir Børre Haugstad under overskriften «Sleipt, kulturminister» uttrykk for at det ikke var relevant informasjon fra min side å opplyse om økningen i driftstilskuddene til museene. Haugstad skriver blant annet at «Ditt departement øremerker nemlig hva pengene skal gå til, slik at museene ikke kan bruke av driftsbevilgningene til innkjøp av kunst. Herved er det bevist at du tar feil». Sannheten er at museene får et rammetilskudd der det nettopp ikke spesifiseres hvor store beløp som skal anvendes til de ulike oppgavene, heller ikke til innkjøp av kunst. Det er det respektive museet som selv tar stilling til hvor store midler som kan disponeres til å dekke de ulike behovene innenfor tilgjengelig driftsramme.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene