Høyreekstreme nettverk lager dødslister, soldater flørter med ideen om et militærkupp. Hva er det som skjer i Tyskland?

Forberedelser til borgerkrig

POLITISK ATTENTAT: Den tyske nynazisten Stephan Ernst har tilstått drapet på lokalpolitiker Walter Lübcke, som ble drept 2. juni i år. I det siste har det blitt avdekket et omfattende, væpnet nettverk av høyreekstreme – noen av dem med bånd til sikkerhetstjenestene.FOTO: ULI DECK, AFP/NTB SCANPIX

I 1952 ble det avslørt ei gruppe av Wehrmacht- og Waffen-SS-veteraner som trente til «Dag X» i skogene i den tyske forbundsstaten Hessen. Politiet beslagla våpen og antikommunistisk infomateriell, men også lister med navn på sosialdemokrater og kristeligdemokrater som hadde vært aktive i motstanden mot nasjonalsosialismen. Den avslørte gruppa gikk ut ifra at disse personene ville samarbeide med Sovjet på «Dag X».

Teksten har stått på trykk i Die Tageszeitung (taz). Oversatt av Steve Hofmann.

Når regjeringskvartalet rives, forsvinner fortellingen om den gangen vi som samfunn kom til kort.

Kunsten å fortrenge

NASJONENS HJERTE: Regjeringskvartalet symboliserte den moderne velferdsstatens og modernitetens triumf, skriver Astrid Skjerven. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

Det er gått åtte år siden regjeringskvartalet ble utsatt for et bombeangrep. Byggingen av et fullstendig nytt regjeringskvartal blir snart igangsatt. Noe av det ypperste vi har av etterkrigstidens bygge- og billedkunst vil bli erstattet med en bygningsmasse der sikkerheten til de ansatte er satt i høysetet. Byggeplanene er vedtatt til tross for sterke protester fra antikvariske myndigheter, kunstmiljøet og kunstnernes familier. Det skjer til tross for gjenoppbygning og bevaring hadde vært fullt mulig. Det er grunn til å spørre seg hva som er bakgrunnen for dette, og hva som vil bli konsekvensene av det.

Begrepsutvidelse

Jeg synes Klassekampen 5. juli i for stor grad refererer, og ikke kritisk kommenterer, anklagene mot Jeremy Corbyn om antisemittisme. Det er å videreføre en mistenkeliggjøring. Anklagene bygger slik jeg ser det dels på en urimelig utvidelse av begrepet antisemittisme, dels på rent vrøvl. Til det siste: han kritiseres for å ha forsvart en graffiti for sju år siden, ut fra ytringsfriheten. Her spiller seks menn Monopol med verdens rikdommer og to av dem kan identifiseres som jøder, Warburg og Rothschild. Som kunstneren selv sa er dette ikke rettet mot jøder, men mot storkapitalen. Dette er selvsagt noe annet enn å påstå at «jødisk kapital styrer verden».

Du kan bla til neste sideBla med piltastene