Siste spiker i kista

Etter alt å dømme vil regjeringa over sommarferien gjere eit samrøystes vedtak om å avvise klagene frå Naturvernforbundet og Sametinget på driftskonsesjonen til Nussir ASA si kopargruve med dumping i Repparfjorden. Dette vil vere den endelege spikaren i kista for miljøpartiet Venstre.

Unngå terror? Unngå krig

REIN RUTINE: Beslutningen om å delta i bombingen av Libya viste at det har blitt normalt for Norge å gå til krig på feil grunnlag, skriver forfatteren. Her to norske jagerfly etter endt tokt. FOTO: LARS MAGNE HOTUN/FORSVARET

Terroren i Vesten de siste tjue årene er i stor grad født av vestlige lands kriger og framferd i Midtøsten og Afrika. Det er kriger Norge har vært ivrig etter å delta i de siste fjorten årene. Nå kan vi være på vei inn i nok en krig.

Kreftene fra sosialistpartiet og utover mot venstre har i realiteten vært i tilbakegang over lang tid.

Kalddusj for venstresida

APPELL: Ettersom venstresiden i liten grad aspirerer til reell politisk makt, har den mistet det meste av sin appell. Her fra gulvestenes protester i Paris. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

På venstresiden var det en god del som stilte seg likegyldige eller negative til gulvestenes protester i startfasen.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene