Du svarar ikkje på kritikken, Hauglie

I ein kronikk 29. juli kritiserte eg årsrapporten «One Year Closer 2019», som tek føre seg implementeringa av FNs berekraftsmål, for ikkje å rapportere om anstendig arbeidsliv under berekraftsmål 8. Arbeids- og sosialminister Hauglie svara i Klassekampen 9. august at eg driv svartmaling av det norske arbeidslivet. Rapporten skulle blant anna ta føre seg korleis arbeidslivsorganisasjonane og det offentlege følgjer opp berekraftsmåla. Under mål 5, likestilling mellom kjønna, er det skildra kva som er stoda for likestillinga i Norge i dag, frå kjønnsfordeling på Stortinget til vald i nære relasjonar, og kva tiltak som er sette i verk for å sikre meir likestilling.

Mens vi venter på krigen ...

MULIGHETEN FOR EN BOMBE: USAs spesialutsending Brian Hook (midten) undersøker det saudiske myndigheter identifiserte som restene av en iransk kryssermissil I Abha sør for Riyadh i juni. FOTO: FAYEZ NURELDINE, AFP/NTB SCANPIX

«Det internasjonale samfunn» – USA, EU og Nato – tillater seg å erklære krig mot land de lett kan ødelegge med sine bombefly. De boikotter økonomisk land de ikke tør bombe, for tapte liv blant egne soldater er lite populært i demokratier.

Overhørt

Overhørt

Et angrep på en moské i Bærum er også et angrep på et bedehus i Volda, et stemmelokale i Kjøllefjord eller et bibliotek på Lillehammer – kort sagt alle steder der nordmenn møtes for å tenke og å tro fritt.

Kulturpersonlighet Olav Brostrup Müller på Twitter
Du kan bla til neste sideBla med piltastene