Me avvikla distriktspolitikken og såg ikkje motstanden kome.

Kjensla av ran

MANGE SLAG: Sentraliseringsmotstanden tek fleire former, her ei markering for «føden» i Trondheim 1. mai.FOTO: FRIDA HOLSTEN GULLESTAD

Svært få har sett føre seg at dette skulle kome. Med få unnatak har korkje samfunnsforskarane eller kommentatorane – dei som liksom skal vere betalt for nettopp å sjå slikt – evna å sjå føre seg at moderniseringa av Noreg, skulle verte møtt med slik ei motstand.

Ren energi i nødhjelpsarbeidet sparer penger og klima. Men da må myndighetene på banen.

Fire forslag for bistanden

FRAM I LYSET: Myndighetene må stille strengere krav til bistandsmottakere om ren energi, mener forfatterne. Her tørker en ung rohingya-flyktning brensel på et tak med solcellepanel, i flyktningleiren Hakimpara i Bangladesh.FOTO: DIBYANGSHU SARKAR, AFP/SCANPIX

Klimakrisen er med på å øke det humanitære behovet. Mennesker over hele verden kjenner klimaendringene på kroppen. Aller hardest går det utover de fattigste og mest sårbare av oss, som urettferdig nok også har bidratt minst til krisen. Det er mange positive globale utviklingstrender å vise til over de siste tiårene. Men klimakrisen truer med å slå beina under mange av dem.

Kontroll?

Fellesforbundet ønsker en nasjonal standard for offentlige anbud i bygg- og anleggsbransjen. Erfaring fra de tiltakene som mange kommuner har vedtatt, bør føre til en nasjonal standard bygd på disse erfaringene. Sikkert et bra tiltak, og det er fint med strenge regler. Men er kontrollen god nok? Det krever både vilje, evne, tid og god kompetanse for å kontrollere at strenge regler følges. Det er som kjent mye fortjeneste å hente for aktører som lover å følge reglene, men tar snarveier så snart det lar seg gjøre.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene