Me avvikla distriktspolitikken og såg ikkje motstanden kome.

Kjensla av ran

MANGE SLAG: Sentraliseringsmotstanden tek fleire former, her ei markering for «føden» i Trondheim 1. mai.FOTO: FRIDA HOLSTEN GULLESTAD

Svært få har sett føre seg at dette skulle kome.

Ren energi i nødhjelpsarbeidet sparer penger og klima. Men da må myndighetene på banen.

Fire forslag for bistanden

FRAM I LYSET: Myndighetene må stille strengere krav til bistandsmottakere om ren energi, mener forfatterne. Her tørker en ung rohingya-flyktning brensel på et tak med solcellepanel, i flyktningleiren Hakimpara i Bangladesh.FOTO: DIBYANGSHU SARKAR, AFP/SCANPIX

Klimakrisen er med på å øke det humanitære behovet.

Pølseklypa

Kjære Klassekampen.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene