Skjønnmaling av egen arbeidslivspolitikk!

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie skriver i sitt debattinnlegg «Svartmaling av norsk arbeidsliv» i Klassekampen 9. august: «Regjeringen er også opptatt av å legge til rette for et organisert arbeidsliv og et velfungerende og effektivt trepartssamarbeid.» Det er kanskje derfor den mørkeblå regjeringens politikk, nedfelt i Granavollen-plattformen, bygger opp om et arbeidsliv med mer løsarbeid ved å fremme og anerkjenne at mange «velger å være uorganisert».

Ut i gatene

Vi var 115.000 som demonstrerte over hele landet i februar 2003, mot krigsdeltakelse i Irak. Likevel bidro Norge – og bidrar fortsatt til kriger i Afghanistan, Irak, Libya. Og nå penses vi mot Iran. Også denne gangen med feilinformasjon, provokasjoner, uklare hendelser. På timeplanen på Haakonsvern sjøkrigsskole står «en norsk marinestyrke i Persiabukten» – for å beskytte private norske skip som frakter olje og våpen for USA? «Kan bli krig på få minutter», roper avisene. Skal vi aldri lære?

Ønsketenkning fra Braanen

I Klassekampens leder den 14. august skriver Bjørgulv Braanen (som tilsvar til Bernt Hagtvet i Dag og Tid) at «Boris Johnson er en tradisjonell konservativ politiker». Det eneste som skiller Johnson fra andre toppolitikere «er hans EU-motstand».

Du kan bla til neste sideBla med piltastene