Eit forsøk på tidsdiagnose.

Ein ny periode?

Når historikarane får etterkrigstida på avstand, kjem dei til å dele denne tida i tre periodar.

Amazonas brenner. Er svaret «norsk kjøtt»?

Hellige kyr

EN GLOBAL NÆRINGSKJEDE: Slakt av storfe på Fatland slakteri. Etiketten «norsk kjøtt» gir ingen garanti for bærekraftig produksjon, skriver Anna Blix. FOTO: CORNELIUS POPPE, NTB SCANPIX

Amazonas brenner.

Dagens sukk

Man går ikke i kirken for å finne Gud, men hverandre

— HAUK
Du kan bla til neste sideBla med piltastene