Hjertelig velkommen

For et par uker siden kom nyheten at Google har kjøpt en tomt på omtrent 2000 mål på Gromstul, et par kilometer nord for Skien sentrum. Skien kommune og grunneier Løvenskiold har gjennom næringsutviklingsselskapet Site Telemark arbeidet med Statkraft for å realisere prosjektet gjennom noen år. Reguleringsplanen ble godkjent nesten enstemmig i Skien Bystyre i mai 2018, kun med én motstemme fra Rødt på prinsipielt grunnlag. Statkraft har gjennom Skagerak Energi kjørt en ryddig og åpen nettkonsesjonsprosess, godkjent av NVE i november 2018.

Det er ikke viljen det står på!

«Tida har stått stille for tidsskriftene», fastslår Marit Kristine Flåtten i Klassekampen 27. august, og spør om Tidsskriftforeningens reaksjoner mot omleggingen av kulturrådets støtteordning for tidsskrift skyldes uvitenhet eller ren arroganse. Flåtten går samme sted i rette med undertegnede, etter at jeg sa at hvis retningslinjene om at anmeldelser skal honoreres etter satsene til Norsk kritikerlag, blir et absolutt krav, er det en fare for at Norsk Shakespearetidsskrift må redusere antallet anmeldelser drastisk.

Arrogant ateisme

Marita Kotai Synnestvedt setter i sitt innlegg (30. august) et likhetstegn mellom det å anerkjenne overnaturlige (ikke-fysiske) vesener og det å legge begrensninger på andres demokratiske frihet. Som antroposof er jeg opptatt av at vi må frigjøre oss fra troen på at materien er det eneste virkelige, men jeg ser ingen grunn til å begrense andres demokratiske frihet. Selv opplever jeg ofte manglende respekt fra ateister. Mange av dem tror at de har forstått alt det vesentlige her i verden og ser nedlatende på oss som søker en utvidet virkelighetsforståelse.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene