Ideologiens pris

Odd Rambøl utfordrer meg i et debattinnlegg i Klassekampen 3. september. Den største forskjellen mellom meg og Rambøl, er at jeg har tro på sunn konkurranse i en velregulert sektor.

Et barnevern uten profitt

Når kontraktene for anskaffelse av barnevernsinstitusjoner utløper 30. juni 2021, må all bruk av kommersielle barnevernsinstitusjoner i Oslo kommune opphøre. I stedet må kommunen ta ansvaret selv, i samarbeid med ideelle institusjoner på langtidskontrakter.

Lettvint fra Rødt

Lekve og Syversen fortsetter 4. september sine forsøk på å bevise at Rødt er grønnere enn De Grønne, og går friskt ut ved å hevde at jeg misforstår Rødt sin vekstmotstand når jeg trekker inn lønnsoppgjørene. Naturligvis er jeg klar over at lønnsøkning for de ansatte er en omfordeling av ressurser innen et foretak, men Lekve og Syversen later ikke til å innse at lønnsøkning som gir økt kjøpekraft rimeligvis også vil føre til økt forbruk.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene