Skål!

  • Forut for valvaken til bompengepartiet i Bergen vart det send ut retningsliner for korleis pressa skulle opptre der. Her var det nøye presisert reglar for mellom anna fotografering. Mellom anna skulle ikkje deltakarar på valvaken fotograferast åleine medan dei skålte for valsigeren med mindre fire var med på bilete og alle gav godkjenning.

Det er ikke venstresidas jobb å plapre etter MDG når politikken er usosial.

Sosialt rettferdig klimakamp

AP-JUBEL: Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam og Espen Barth Eide jubler over Arbeiderpartiets valgresultat i hovedstaden på 20,1 prosent.FOTO: ODIN JÆGER

Hadde Aps tidligere partisekretær Haakon Lie sittet med resultatene fra årets valg, er det liten tvil om hva han hadde sagt «Det verste er ikke at det er krise, men at våre egne forlater oss».

Det er store sosiale forskjeller mellom barn i kommunale og private barnehager:

Ulike barn leker ikke i lag

DELT: Selv om disse fire barnehagene i bydel Alna i Oslo ligger i nærheten av hverandre, er minoritetsandelen mye høyere i de to kommunale enn i de to private barnehagene. KILDE: BYDEL ALNA, FOTO: GOOGLE MAPS

SKILLE: Selv om prisen er den samme, ender de mest ressurssterke barna opp i private barnehager i Oslo. Kommunale barnehager har nesten tre ganger så høy minoritetsandel som private.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene