Fagre løfter

  • Fra noen brøt seg inn og endevendte huset til 74 år gamle Sigrid Nørstebø utenfor Rødberg i Numedal, tok det tre dager før politiet kom og gjorde undersøkelser. I mellomtida ba de henne ikke røre steinen som var kastet inn gjennom vinduet hennes. Litt lenger sør, i Rollag, opplevde ekteparet Vegar Torpengen og Tina Fjelddalen at politiet ikke kom når det gjaldt som mest. Slike historier dukker nå opp flere steder i Norge, etter hvert som regjeringens visjoner for politiet blir norsk hverdag. Lørdag intervjuet vi Nørstebø, Torpengen og Fjelddalen, som fortalte hvordan det er å vite at politiet er langt unna når ulykken rammer. De fortalte om uro og utrygghet. Beredskapsområdet i Sørøst politidistrikt, som har ansvar for bygdene de bor i, strekker seg fra Hvittingfoss til Dagali. Det er 16 mil.
  • Virkeligheten står i skrikende kontrast til de målene så godt som alle grunnlagsdokumenter om politireformen lister opp. Allerede i politianalysen mente utrederne at færre regioner og nedleggelse av lensmannskontorer skulle styrke politiets lokale tilstedeværelse: «Politiets bemanning blir styrket lokalt ... Oppgaveløsningen lokalt blir mer effektiv ... Politiet får en styrket tilstedeværelse lokalt og bedre respons». I stortingsproposisjonen fra 2015 er ikke løftene mindre fagre: «Målet med reformen er et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet.» Reformen ble attpåtil kalt Nærpolitireformen.
  • De store problemene med reformen har vært kjent lenge og blir stadig bekreftet i nye evalueringer. Det som er vel så alvorlig, er mangelen på politisk redelighet i grunnlagsmaterialet for reformen. I stedet er politireformen pakket inn i et forskjønnende språk som lover det motsatte av resultatet. Nedleggelser av lokale politikontor gir ikke mer lokal tilstedeværelse, selv om regjeringen slår det fast. Her kunne de mange Frp-erne som har styrt reformen som justisministre, med fordelt lært av sine egne og kalt en spade for en spade.

Aps veivalg handler ikke om et ja eller nei til offensiv klimapolitikk.

Parti for hvem?

I 1997 byttet Arbeiderbladet i Oslo navn til Dagsavisen.

Boerpresidenten

Han ledet utformingen av grunnloven og var Sør-Afrikas første president som ga familienavnet til landets hovedstad, jakarandabyen Pretoria, som i 2005 fikk navnet Tshwane fra lokalspråket setswana.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene