Høye mål i klimakampen

... MEN DA TRENGER VI ENERGI: Streikende ungdom har høye mål. Utfordringen er hvordan nå dem, mener Hans Olav Fekjær. FOTO: ANDREA GJESTVANG

Ungdommers store klimademonstrasjoner gjør sterkt inntrykk på oss.

Verden går ikke til helvete!

GIR HÅP: Vi unge har skjønt noe essensielt: Vi har ikke tid til å ikke ha framtidshåp, skriver forfatterne. Ungdommens engasjement smitter også over på voksne. FOTO: ANDREA GJESTVANG

På nesten alle områder går verden framover.

Enda mer propaganda

Øystein Schjetne kritiserer meg 24.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene