Triste tal

  • Neida, det manglar ikkje på damer i norsk politikk. Dei er i dag damer alle mann, politikarane som har dei framskotne postane: Statsministeren, finansministeren, utanriksministeren og stortingspresidenten.

Kjøper nye verdiar og nytt slagord

SLAGKRAFT: I 2006 brukte Os kommune ein million kroner på slagordet «Os inspirerer». No kjøper samanslåtte Os og Fusa «Bjørnafjorden - bli inspirert». Prisen for slagord, visjon, misjon og verdiar er også no éin million.

Regjeringen vil åpne for å bruke automatiserte avgjørelser i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Vil ha flere robotvedtak

ANSATT: Justisdepartementet ønsker at Utlendingsdirektoratet kan «fatte vedtak basert på automatiserte avgjørelser» når avgjørelsen ikke inneholder skjønnsmessige vurderinger. Faksimilen er en montasje av illustrasjoner hentet fra UDIs presentasjon «Roboter i Utlendingsdirektoratet» (mai 2018).

ROBOT: «Udi-Auto» fattet i 2017 et vedtak i UDI uten at saksbehandlere var involvert. Nå vil regjeringen gi roboter flere utlendingssaker.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene