I morgon kjem dommen over Domstol-Norge:

Mot slutten etter 400 år

SLUTT? Sorenskrivar Knut Gramstad ved Sunnhordland tingrett pensjonerte seg i sommar. Kanskje er dagane også talte for Sunnhordland tingrett. FOTO: PER EGIL LARSEN

FINALE: Tidlegare sorenskrivar Knut Gramstad ved Sunnhordland tingrett, trur tida med eit sjølvstendig domstolsembete i Sunnhordland snart er over.

Etter alt å dømma presenterer Domstolskommisjonen sitt forslag til ny struktur for Domstol-Norge i morgon klokka tolv.

Vindkraftkommunane kan få større inntekter frå turbinane, men seier nei:

Let seg ikkje kjøpe

BLÆS I PENGANE: Fleire ordførarar står ved vedtaka til kommunane om nei til statens plan for vindkraftutbygging. Her frå vindkraftkommunen Smøla.FOTO: GUNNAR WIEDERSTRØM

NEI: Ordførarar i vindkraftkommunar seier ikkje ja til vindkraft i kommunen, sjølv om det kjem auka inntekter på kraftproduksjonen.

I dag kjem framlegga frå kraftskatteutvalet. Dei kan gjere det meir lønsamt for kommunane å seie ja til vindkraft. Utvalet har mellom anna fått i oppgåve å sjå om skattlegginga av vindkraftverka kan verte likare den som vert vasskraftverka til del. I dag betalar vindkraftverka ikkje anna skatt til kommunane enn eigedomsskatt og berre viss kommunen har innført slik skattlegging.

Risikerer fengsel for å gi papirløse arbeid:

Gleder seg til rettssak

SIVILT ULYDIG: Arne Viste gleder seg til å få en rettslig avklaring. Her fra et besøk han avla til politiet i Oslo fordi en av hans ansatte hadde blitt nektet å jobbe. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

AVKLARING: I dag starter rettssaken mot Arne Viste, som i flere år har jobb til gitt papirløse innvandrere.

– Jeg gleder meg egentlig. Jeg er i alle fall ikke bekymret. Jeg føler at jeg har gjort jobben gjennom disse årene, og at nå ligger det i advokatenes hender. Det skal bli godt å få en avklaring, sier Arne Viste.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene