Ad fontes

Det er vanskelig å ikke overdrive eller bli for omstendelig når noe er velskrevet på et annet språk og man vil bevare den samme skjønnheten i oversettelsen. Til en viss grad er betydningen noe som hører ordet til. Men når jeg ikke har et tilsvarende ord på mitt språk ... må jeg ta lange omveier bare for å dekke meningen i noen få ord. […] Hvis jeg oversetter ord for ord lyder det absurd, hvis jeg ser meg nødt til å forandre noe i rekkefølgen eller utsagnet så virker det som om jeg har sviktet min oppgave som oversetter.

Den norske EU-debatten kommer etter at alle forhandlingene er ferdige. Det undergraver EØS-avtalen.

Stortinget må på banen!

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Stortinget holder seg for ørene i EU-saker, men burde heller holde regjeringen i ørene. Igjen og igjen hører vi hvor viktig det er med en tidlig og aktiv europapolitikk, men igjen og igjen kommer Stortinget for sent på banen.

Fakta om soyaimport

I Klassekampen 2. september skriver Alf Skjeseth om den nylige inngåtte frihandelsavtalen mellom EU, Efta og Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay). Skjeseth skriver blant annet at «Brasiliansk soya kan bli billegare som følge av avtalen, og eitt av utslaga kan bli billegare kraftfôr, svekka sjølvberging og mindre bruk av norsk gras».

Du kan bla til neste sideBla med piltastene