Ei bjørneteneste

«Pakkeløysing», slik det har utvikla seg til dagens nivå, gjer psykiatrien ei bjørneteneste. Det alvorlege med sterk overstyring av fagfolk, er risikoen for å øydelegge motivasjonen. Den er avgjerande for å mobilisere/vedlikehalde energi som trengst for å delta i ofte det mørkaste mørke over tid. Det trengst overskot, kreativitet og eit minimum av armslag for at dyktige fagfolk skal bli verande, når dei opplever kvardagen styrt av meiningslause prosedyrar. Det verkar som Helseministeren ikkje høyrer på fagfolk. Eg vonar at han ikkje er komen inn i eit pakkeforløp som reduserer kontakt med grunnplanet og standardiserer utsegner, slik at han ikkje får sagt meininga si? Eller kan det skuldast manglande tillit til fagfeltet?

Feil om kommisjonen

Klassekampen hadde onsdag 2. oktober en bred omtale av Domstolkommisjonens hovedanbefalinger til fremtidig struktur for tingrettene i Norge. I omtalen var det blant annet et intervju med sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud. I tillegg til å være uenig i kommisjonens anbefalinger, noe jeg ikke vil gå noe nærmere inn på, er Taraldsrud kritisk til hvordan kommisjonen har arbeidet. «Me var til stades på eit kort orienteringsmøte i Oslo. Eg trur dei i all hovudsak har hatt interne møte» siteres Taraldsrud på i artikkelen.

Valgfrihet er best for pasienten

I en kronikk i Klassekampen 4. oktober beskriver Oluf Dimitri Røe en økonomisk situasjon i norsk helsevesen jeg ikke kjenner meg igjen i. Det virker også som om han har glemt hvem helsevesenet faktisk er til for: pasienten.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene