Mediestøtte

  • Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom den ikke har blitt kompensert for prisstigning. Den varslede omfordelingen fra de større mottakerne av pressestøtte til de minste lokalavisene blir dessuten skjøvet til ut på nyåret, men en større total pott er uansett et bedre utgangspunkt for alle når tautrekkingen om midler starter. Det viser at regjeringen har lagt bak seg den nærmest automatiserte refleksen til å kutte alt som omhandler mediestøtte.
  • I tillegg varsler Kulturdepartementet at det vil se nærmere på utformingen av mediestøtta slik at den «i minst mulig grad gir insentiv til uheldige tilpasninger». Her vises det til medier som tilpasser produktet for å bli berettiget pressestøtte, men som egentlig står godt på egne bein. Dagbladet gikk for eksempel med store overskudd i fjor, men har likevel søkt om pressestøtte for produktet Dagbladet pluss. Ved legge plussakene under et eget datterselskap som – navnet til tross – ikke går i pluss, vil avisa bli støtteberettiget. Det er svært positivt at Kulturdepartementet tar problemstillingene slike søknader reiser på alvor. Pressestøtta er ikke mindre viktig i dag enn da den ble opprettet, og en uthuling kan true hele ordningens fundament.
  • Statsbudsjettets mediedel vektlegger for øvrig digital omstilling, og 20 millioner er øremerket slik innovasjon. På den måten legger regjeringen sterke føringer for hvordan framtidas mediehverdag skal se ut. Det er vel og bra at aviser med svak økonomi får støtte til å utarbeide nettløsninger. En av styrkene i det norske mediemarkedet har likevel vært at aviser har valgt ulike strategier i møte med en med digital hverdag. Det som passer for en stor aktør, kan være dødsstøtet for en nisjeavis. Vi håper innovasjonsstøtta ikke vil bidra til å strømlinjeforme avisenes digitalstrategier. Det kan likevel bli resultatet når deler av beslutningene flyttes fra avishusene og legges til et råd som skal vurdere søknader.

Tafatt klimapolitikk, men fortsatt full gass i distriktsnedbyggingen.

Regjering på hell

Statsbudsjettet for 2020 viser at Solberg-regjeringen ikke er i stand til å møte to av tidas mest brennende spørsmål: klimautfordringen og behovet for å minske de sosiale og geografiske forskjellene. I klimapolitikken er regjeringen nølende og delvis handlingslammet av intern uenighet, mens den i sentraliseringspolitikken står samlet i råkjøret mot bærebjelkene i den norske samfunnskontrakten.

Billeinvasjon på hjul

Grunnlaget for det vesttyske Wirtschaftswunder, den økonomiske gjenreisningen etter 2. verdenskrig, var bedre enn det gjerne har blitt framstilt, og ikke bare på grunn av Marshall-hjelpen.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene