Dagens sukk

Kunst må alltid underholde, men ikke være underholdning

— HAUK

Meiner Høgre-profilar skaper usikkerheit i næringa når dei opnar for å endra oljepolitikken:

Forbløffa over Høgre

FRP SLÅR RING OM OLJA: Stortingsrepresentantane Sivert Bjørnstad og Terje Halleland og FpU-leiar Bjørn-Kristian Svendsrud åtvarar Høgre mot å endre på oljepolitikken.

TATT PÅ SENGA: Frp-toppar reagerer på at regjeringspartnarar i Høgre vil tenkje nytt i olje- og gasspolitikken.

Komitéleder antyder røff stortingsbehandling av fullmaktslov:

Kritisk til kriselov

KRISE: Norge kan havne i en ekstraordinær og sammensatt krise som kan gjøre det nødvendig for regjeringen å sette til side eller bøye eksisterende lover for å handle raskt nok. Da trengs en krisefullmaktslov, mener et regjeringsnedsatt utvalg. På bildet øver Heimevernet på såkalt objektsikring i en krisesituasjon.FOTO: TOM HENNING BRATLIE

SKEPTISK: Det skal mye til å få Stortinget med på å gi regjeringen frie tøyler i en krisesituasjon, mener leder i justiskomiteen Lene Vågslid.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene