DAGENS TALL:

925.000

FOTO: JEROME DELAY, AP/NTB SCANPIX

Blant Botswanas 2,2 millioner innbyggere var 925.000 registrerte velgere når landet holdt valg i går. Bildet viser noen av dem i hovedstaden Gaborone. Botswanas Demokratiske Parti har styrt landet demokratisk siden 1960-tallet, men anklages nå for å gå i en mer autoritær retning. ©NTB

Det norske medieprosjektet Faktisk.no framstår som et både prinsipielt og presseetisk feilskjær, skriver Jesús Alcalá.

Offentlighetens nye vokter

ENHETSLENGSELEN: Faktisk går svært langt i sin iver etter å sette en stopper for oppdiktede meldinger. Faktisk har for eksempel brennmerket både satire og humor og betegnet dem som falske nyheter skriver forfatteren. ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

På skolen min var det en filosofi- og retorikklærer som krevde at vi elever skulle kunne argumentere både for og mot et bestemt standpunkt. Vi skulle først forsvare noe og deretter angripe akkurat det samme. Dette skulle skje uten dissonans. Motsetninger og mangetydighet ble ikke forbigått og feid unna. Om vi i argumentasjonen brukte uttrykk som «faktum er at … «. eller «det er faktisk slik at …» fikk vi nedsatt karakter. Faktaframstillingen skulle riktignok være konkret og underbygget, men følelsene skulle, akkurat som vår egen tanke og refleksjon, alltid være med.

Oversatt av Lars Nygaard

Forskere vet nå at hjernen har to ulike nettverk, et aktivt og et passivt. Men hvordan bytter den mellom de to?

Når hjernen skifter gir

TO GIR: Hjernen bytter mellom to ulike «gir» i våken tilstand, viser forskning. Her utfører to kunstnere performancen «Exquisite corpse», der publikum kunne observere hjernens reaksjoner i sanntid mens kunstnerne tegnet. FOTO: JULIO CESAR AGUILAR FUENTES, AFP/NTB SCANPIX

Ja, hjernen er et mysterium – men nye brikker faller stadig på plass.

Menneskehjernen er antakelig universets mest komplekse system, og på tross av at utallige hjerner er skåret opp på kryss og tvers, og at vi har fått instrumenter som kan scanne hjernens aktivitet på ulike måter, er fremdeles det meste av hjernens aktivitet ubegripelig for oss. Vi kan nok forstå en del av det rent fysiologiske som skjer: hvordan forbindelsene mellom nevronene forsterkes når de «fyrer» sammen, hvordan de kjemiske stoffene i hjernen demper eller forsterker visse prosesser, og så videre. Men hvordan virker alt dette sammen? Hvordan blir denne aktiviteten i og mellom nevronene til tanker, opplevelser, reaksjoner? Der står vi fremdeles på stranden av et stort, ukjent hav.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene