Fritidsklubber for ungdom: en gammel suksesshistorie

«Fritidsklubber hjelper ikke», erklærte den svenske forskeren Manne Gerell i debatten om storbyvold på NRK tirsdag. Men i Norge har vi positive erfaringer. Blant annet ga jeg selv ut to samfunnsvitenskapelig rapporter: en i 1970 om «Ungdom i fritidsklubb» som kartla de unge i seks kommunale klubber i Oslo, og en i 1973 om «Verksted for selvtillit» som beskrev arbeidsmetodene som ble utviklet i de kommunale klubbene. Selv om dette er noen tiår siden, er det viktig lærdom å hente for å hindre voldsproblemene og konfliktene vi opplever i hovedstaden nå for tida.

Trump, et klassespørsmål?

Om det er én ting det klassebevisste Vesten ikke kan tilgi Donald Trump, er det hans mangel på manerer. Rikdommen er et ekstra bevis på hans smakløshet. At ikke fyren kan holde seg i det samfunnslaget han tilhører!

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

EØS-debatt? Skal bli!

STEMTE: I landsmøtevedtaket som 300 delegater slutta opp om, erkjennes det at arbeidshverdagen i EØS kan være ytterst problematisk, skriver Dag Seierstad. Her under en avstemning før Fellesforbundet stemte over EØS-avtalen. FOTO: VIDAR RUUD, NTB SCANPIX

Det har vært spenning forut for landsmøtet til Fellesforbundet helt fra forrige landsmøte i 2015. Da var det fire stemmer som berga et flertall for EØS. Sia den gang har Norsk Transportarbeiderforbund slutta seg til Fellesforbundet. Det er et forbund som lenge har jobba for norsk utmelding av EØS.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene