Staten vil gjøre bot i Nav-saken, men da flyktninger ble feilaktig dømt i 2014, måtte de klare seg selv.

Når rettsstaten svikter

FORSKJELL PÅ FOLK? Da flere flyktninger i 2014 ble uskyldig dømt til fengsel, sa riksadvokat Tor-Aksel Busch at staten ikke skulle ta noe videre ansvar for dem. FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

Nav-skandalen har vist flere svakheter ved rettssikkerheten for svakerestilte grupper i Norge. Myndighetenes vilje til å gjøre bot er langt større nå enn da flyktninger ble utsatt for en liknende skandale i 2014.

Hva er det egentlig som går tapt når man slår sammen høgskoler og universiteter i Norge, spør Ronny Kjelsberg.

Når to kulturer blir til én

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS (KNUTLVAS@GMAIL.COM)

C. P. Snow holdt det berømte foredraget «De to kulturer» i 1959 – om forskjellen mellom realister på den ene siden, og kulturfag på den andre. Jeg tror vi kan snakke om noe lignende også når det gjelder forskjellen mellom oss som kommer fra de praksisnære profesjonsutdanningene, og den gamle universitetstradisjonen.

Vi har lært sørgelig lite av metoo

«Jeg trodde faktisk at vi hadde lært litt,» skriver advokat Oddmund Enoksen 5. november. Han mener jeg idylliserer «sjøloppnevnte varslere og påståtte ofre», og «ofrer rettssikkerheten» til mektige menn, i en «iver etter å tekkes metoo-bevegelsen».

Du kan bla til neste sideBla med piltastene