Justisbudsjettet vedtas om få dager – ligger an til kraftig Oslo-kutt for Politihøgskolen:

Kan gå ned for telling

KAN TRENGE GJENOPPLIVING: Førsteårsstudenter på Politihøgskolen i Oslo, her er Julian Hemmingsen og Jonas Raastad, har undervisning i hjertestart og livreddende førstehjelp. Skoleledelsen frykter for kvaliteten både på undervisningen og forskningen dersom det gjennomføres et stort kutt ved politiutdanningen i Oslo. 8 FOTO: HANNA KRISTIN HJARDAR

KUTT: Advarsler til tross – om få dager vil Stortinget mest sannsynlig vedta at antallet politistudenter ved utdanningen i Oslo reduseres fra 238 til 88.

Opposisjonspartiene i justiskomiteen på Stortinget er i ferd med å legge ned våpnene. Både komiteleder Lene Vågslid (Ap) og SVs Petter Eide har engasjert seg sterkt mot regjeringens foreslåtte kutt i politiutdanningen ved Politihøgskolen (PHS) i Oslo, men er begge i ferd med å innse at slaget er tapt.

Nei-sida skjerper klimaprofilen for å holde på flertallet:

Skal slå EU på klima

UTFORDRER: Det er et problem at regjeringen gjør Norge til et haleheng på EU, når vi burde gått foran, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. FOTO: FARTEIN RUDJORD

KLIMADYST: 25 år etter «Folkets nei» er nei-flertallet stort, men ikke like overveldende som før. Nei til EUs svar er å bli mer offensive enn EU på klima.

Norge blir ikke med i EU med det første. Hadde det vært folkeavstemning om EU i dag ville 60 prosent stemt nei, og 28 prosent stemt ja, ifølge Sentios meningsmåling for Klassekampen fra forrige uke.

Skeptisk til spyttemasker i fengsel

JUSS: Kriminalomsorgen mener problemet med at innsatte spytter på betjenter er økende og ønsker å ta i bruk spyttemaske. I sommer sendte Justisdepartementet ut et høringsforslag om at spyttemasker skal kunne tas i bruk i norske fengsler. I høringssvarene kommer det fram at Kriminalomsorgen ønsker at de skal kunne bruke masken i likhet med politiet. Men flere høringsinstanser, blant dem Advokatforeningen, er skeptiske til å innføre spyttehette i fengsler, skriver NRK. De mener ressurssituasjonen i noen fengsler med mye innelåsing, kan provosere fram vold fra innsatte. Politiet har kunnet bruke spyttemasker på pågrepne personer siden 2013. ©NTB

Du kan bla til neste sideBla med piltastene