Dagens sukk

Alle vil bli kunstnere unntatt kunstnere

HAUK

AUF vil ikke innfri Equinors krav om å frede oljeskatt i bytte mot økte utslippskutt:

Freder ikke oljefordeler

UENI­GE: Mens AUF-le­der Ina Li­bak vil ol­je­skatt-re­gi­met til livs, pe­ker Aps Es­pen Barth Eide (Ap) på at in­du­stri­ens skat­te­for­de­ler også kan ha po­si­ti­ve kli­ma­ef­fek­ter FOTO: TOM HEN­NING BRAT­LIE OG HAN­NE MA­RIE LENTH SOL­BØ

SIER NEI: AUF- leder Ina Libak vender tommelen ned for Equinors krav om uendrede rammevilkår. Heller ikke Espen Barth Eide (Ap) vil gi bransjen frikort.

Oljebransjen kan glemme at Equinors nye klimakutt-plan gir fritak for andre innstramminger, ifølge AUF-leder Ina Libak til Klassekampen.

Raudt dobla medlemstalet på to år

FLeire: Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne melder om eventyrleg medlemsvekst i fjor. For dei andre partia er trenden nedgåande. I fjor åleine auka Raudt medlemstalet sitt med nesten 40 prosent – og på dei to tidlegare åra til saman har talet på medlemmer meir enn fordobla seg – frå 4540 ved utgangen av 2017 til 9661 medlemmer i fjor, ifølgje Dagen. I 2018 var medlemstalet 6927. Også MDG nærmar seg 10.000 medlemmer. Mellom 2016 og 2018 låg medlemstalet på rundt 7000, men i fjor kom det opp i 9963. Dei andre partia har så langt ikkje full oversikt over tala sine for 2019, men den generelle trenden dei siste åra er avtakande. ©NPK

Du kan bla til neste sideBla med piltastene