Investerer 1 prosent i grøne energikjelder

INDUSTRI: Ein oljetankar vert slept til ankeplass ved Quingdao-hamna i Shandong i Kina. FOTO: AFP/NTB SCANPIX

SVART: Det internasjonale energibyrået ser lite til grøn omstilling i olje- og gassindustrien. Globalt blir det investert mindre enn 1 prosent i rein energi.

– Ei forplikting frå olje- og gasselskapa til å levere reint driftsstoff til forbrukarane i verda er avgjerande for utsiktene til å redusere utslepp, heiter det i ein rapport som Det internasjonale energibyrået (IEA) gav ut på måndag. Ekspertane blir stadig meir bekymra over moglegheita til å oppnå målet verdas land vart samde om i Parisavtalen om å avgrense den globale oppvarminga. Målet er at temperaturstigninga ikkje skal vere meir enn 2 grader høgare enn dagens gjennomsnittstemperatur.

Det som trengs i klimakampen er ikke dypere kløfter, men politisering, skriver Anne Therese Gullberg.

Polarisering er ikke svaret

HANDLINGSLAMMENDE: Amerikanske velgere er nå mer polarisert i klimapolitikken enn i abortspørsmålet. Her leder skuespiller Jane Fonda an i en klimademonstrasjon i Washington D. C. FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, AFP/NTB SCANPIX

Klimakrisen skaper stort engasjement, med klimastreikende ungdommer på den ene siden og bompengeopprørere på den andre siden. Men ser vi faktisk en polarisering i klimapolitikken? Og er polarisering løsningen på klimakrisen?

Men hvem er hun nå?

ALLE KAN ENDRE SEG: Også IS-kvinner og syriafarere.

En IS-kvinne er hentet tilbake med sine barn. Avskyreaksjonene er sterke og regjeringen havnet i krise, men mange føler medlidenhet med barna. Få spør om hvem denne kvinnen er nå? Mennesker kan forandre seg, venstrefolk kan gå til høyre, kristne kan bli ateister, kriminelle kan bli hederlige borgere, protestanter kan bli katolikker og alt dette kan skje motsatt vei. Hvor mange av oss har egentlig hatt det samme livssynet gjennom hele livet? Hvor mange av oss vil dømmes for den vi var på et tidligere tidspunkt i livet?

Du kan bla til neste sideBla med piltastene