Hent dem hjem igjen!

Vi har nettopp vært vitne til at det er brukt store ressurser for å hente hjem fra utlandet et antatt sykt barn sammen med barnets mor og søster. Det er mors valg som har satt barna i denne situasjonen.

Pinlig av Rotevatn!

PASSIV: Danmark har satt ambisiøse klimamål, mens Norge dilter etter EU, mener Changemaker. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Alle verdens land skal levere økte klimaambisjoner til FN innen 9. februar. Mens Danmark og andre leverer høye ambisjoner, velger vår regjering heller å dilte etter klimapassive EU.

Ja takk, begge deler!

I denne avis 27. januar stiller Steffen Høiland spørsmålet om det skal være vind eller vann som driver norsk industri – svaret er «ja takk, begge deler.»

Du kan bla til neste sideBla med piltastene