Beleilig uvitenhet

Vår kritikk av markedsføringen involvert i barnehagekjeden Læringsverkstedets «Barnas hjertedag» baserte seg på bilder, videoer og tekst Læringsverkstedet selv postet på sosiale medier. Dette materialet taler klart for seg.

Skitten solenergi i Honduras

GRØNT ER SKJØNT? Utbygging av solcelleparker fører til tap av viktig matjord, og pengene går i lomma på en korrupt honduransk stat, skriver Vilma Taubo. Her fra Nacaome i fylket Valle. FOTO: AHORRO ENERGETICO

Solenergi fra det norske selskapet Scatec Solar er trendy om dagen. Sammen med statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, Norfund, investerer de i solcelleparker verden over, og har i løpet av det siste året solt seg på børsen. Scatecs rykte i Norge er dominert av lovord om bærekraft og miljøvennlig energi, men i Honduras er selskapets prosjekter kontroversielle.

Er det potensial for økt vannkraftproduksjon i Norge?

I et innlegg i Klassekampen 30. januar (Aasheim, Norwea) hevdes det at potensialet for oppgradering av vannkraft er på bare 3 terawattimer (TWh) og at « … oppgraderingen av vannkraften alene gir rett og slett ikke nok kraft». Det hevdes at dette er tall som kommer fra både NVE, bransjen selv og fra HydroCen. Påstanden gir leseren inntrykk av at det lille «potensialet for opprustning» er det eneste bidraget vannkraft kan gi, mens realiteten er en helt annen. Opprustning av den type som omtales i debattinnlegget (utskifting av enkeltkomponenter i kraftverket) er bare en marginal del av det reelle vannkraftpotensialet. Tvert imot er potensialet for mer vannkraft i Norge betydelig, og økningen i elforbruket fram mot 2035 kunne dekkes opp av vannkraft, dersom forholdene legges til rette for det. Vi kan for eksempel se nærmere på NVEs egne tall om vannkraft ved starten av 2020:

Du kan bla til neste sideBla med piltastene