Mer fra mindre?

TUNG LAST: Boeing 737 MAX 9 er tyngre enn eldre fly, men det skyldes mest at passasjerene har lagt på seg, mener innsender. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Klassekampens vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes spør (30. januar) om økonomisk vekst og mindre ressursforbruk lar seg forene. Stikkordet er dematerialisering. Og eksempler på dematerialisering finnes – særlig innenfor digitaliseringen, som når dagens smarttelefoner har mer datakraft enn gamle dagers datamaskiner, eller når papiraviser og telefonkataloger erstattes med nettaviser og nettkataloger. Men ofte blir en mulig tendens til dematerialisering mer enn oppveid av andre effekter. De siste tiårene er det blitt stadig flere og større biler, fly, veier, flyplasser, hytter og markskrikerske signalbygg som krever veldige mengder materialer.

Fremdeles feil om folkeretten

Gro Nystuen og Cecilie Hellestveit fortsetter å blande sammen folkerettens forbud mot bruk av militær makt og reglene for hvordan maktøvelsen kan skje, i sitt svar til meg. Uenigheten vår dreier seg om hvorvidt USAs angrep på den iranske general Soleimani var i strid med forbudet mot bruk av makt (jus ad bellum), ikke om hvordan krigføringen skal skje (jus in bello), herunder om generalen var et lovlig militært mål.

Høyere ambisjoner, Fiskaa!

Fylkesleder i Rogaland SV, Ingrid Fiskaa, løfter i Klassekampen 3. februar en interessant debatt om hvordan venstresida orienterer seg i saker hvor en deler standpunkt med høyrepopulister. Men svarene hun kommer med har manglende ambisjoner på venstresidas vegne.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene