Nyere forskning på fostre er tydelig: Vi fødes ikke som blanke ark.

Livet før livet

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Lennart Nilssons «Et barn blir til» er kanskje tidenes mest spektakulære fotoverk. For første gang ble mennesket før fødselen dokumentert i alle detaljer. Likevel klarte ikke bildene å vise det viktigste: fosterets liv.

Dommen i Klimasøksmålet viser at det ikkje finst eit godt juridisk språk for klimaproblematikken.

Jussen, makta og havet

IKKJE BERRE POLITIKK: Ungdom kan verken stemme ved val eller vente på ein «løpande debatt» om framtida si, skriv forfattarane. Her frå ein demonstrasjon til støtte for Klimasøksmålet i november. FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

Og så skjer det igjen. Me snakkar to forskjellige språk. Mens folk streikar for klima og rettferd, viste Borgarting lagmannsrett i si avgjerd i Klimasaka – ei avvisning av anken i klimasøksmålet – at det ikkje finst eit godt juridisk språk for klimaproblematikken.

Gi oss en arbeidskur

Klimakur 2030 foreslår ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene