Måtehold og etterslep

Mine synspunkter om universitetenes manglende evne til vedlikehold faller NMBU tungt for brystet i Klassekampen 1. februar. Det forsikres at NMBU nå har slått inn på den smale sti. I de senere år skal betydelige midler være kanalisert til vedlikehold. Det burde kanskje vært opplyst at store ekstra bevilgninger over statsbudsjettet også har vært nødvendig, for eksempel til Urbygningen med 470 millioner kroner.

Ren energi i Honduras

Scatec Solar og Norfund jobber for at utviklingsland, som Honduras, skal få økt tilgang til fornybar energi og gjennom det bedrede levevilkår, økonomisk vekst og flere arbeidsplasser.

Honnør på sin plass

Gisle J. Hagen spør 6. februar hva som er progressivt ved brexit, et honnørord han syns «passar dårleg på kva herr Johnson og venane hans står for.» Slik det ofte gjør, kommer det raskt opp karakteristikker av Boris Johnson som skal bevise at brexit er en uspiselig handling. Hagen kaller BoJo «den opportunistiske engelske pappagut». Og han spør hvilken progressiv interesse «dei betrestilte britiske toryane (har) for å komme unna EUs minstestandardar?»

Du kan bla til neste sideBla med piltastene