Malcolm X i industribyen Smethwick

12. februar 1965 besøkte Malcolm X industribyen Smethwick utenfor Birmingham, England. Den amerikanske borgerrettsforkjemperen hadde blitt invitert av Indian Worker’s Association. Smethwick var kjent for en betydelig andel asiatiske og afro-karibiske arbeidere, og et samfunn preget av rasisme og diskriminering. Ifølge BBC vant toryene Smethwick-setet i det foregående valget på bakgrunn av rasistiske slagord rettet mot byens ikke-hvite, og flere tok til orde for et segregert system – blant annet ved at en av bygatene, Marshall Street, skulle være forbeholdt hvite beboere. Også puber og frisørsalonger nektet å betjene ikke-hvite.

Trass alle intensjonane har dei globale utsleppa auka stadig raskare.

Klimasviket

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Klimaendringar grunna utslepp av drivhusgassar var grundig påviste alt under Rio-konferansen i 1992. Derfor vart det der vedteke å opprette eit nytt FN-organ, Klimakonvensjonen, UNFCCC, sett i verk i mars 1994. UNFCCC skulle ha som oppgåve å «hindre farlege menneskeskapte inngrep i klimasystemet». Alle seinare «klimatoppmøte» i FN-regi er oppfølgingar av denne konvensjonen.

Økonomane Morten Jerven, Erik S. Reinert, Maria Walberg, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedshaug og Marie Sneve Martinussen skriv onsdagar i Klassekampen.

Dagens sukk

Kjærlighet er ingen luksus, for kjærlighet kan ikke kjøpes

HAUK
Du kan bla til neste sideBla med piltastene