Byrkjeflot og Rutle gjør seg selv til narr

Minst 12.000 ansatte stat og i kommune har blitt fratatt pensjon fordi de sto i jobb etter 67 år. Det er et vel dokumentert faktum gjennom vitneuttalelser fra personer som er rammet. I tillegg foreligger det en grundig rapport ved tre samfunnsøkonomer som dokumenterer dette (tilgjengelig hos Pensjonistforbundet.no). Rapporten har blitt evaluert og fått full støtte av pensjonseksperter. Men Arne Byrkjeflot og Gunnar Rutle påstår å ha lest rapporten og funnet ut at den tar feil: de påstår at vi ikke har tapt pensjon.

Ut av tåka, inn i framtiden!

KAF ER FRAMSTIDSNØKKELEN: Canada har innført karbonskatt med ulik tilbakebetaling til «by» og «land» (Kaf). Nå må Norge følge etter, mener forfatterne. FOTO: ENRIQUE HOYOS, PEXELS

Den 28. februar arrangeres «Broen til framtiden» for sjette gang i Oslo. Det er en viktig møteplass for klimaaktivister, miljøbevegelsen, fagbevegelsen, forskere og ulike trossamfunn.

Lyriske Somalia

«De første lyrikerne var sin tids popstjerner», skriver Bendik Wold i kommentaren «En Skaug av fordommer», Klassekampen 19. februar. La meg komme med en liten tilføyelse om en av minoritetene i landet vårt.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene