170 øyer slettet gjelda til Christian

20. februar 1472 blir Orknøyene og Shetlandsøyene annektert av den skotske tronen, som den gang betydde Jakob (James) IV. Han tok øyene fra danske kong Christian I, som da regjerte over Norge, ikke hadde klart å betale medgifta han hadde lovet da Jakobs far, Jakob III, hadde giftet seg med Margrete av Danmark, Jakobs mor.

To lovforslag om hatytringar og «fake news» skapar splid i Nigeria.

Farleg nytt?

FOR YTRINGSFRIDOMEN: Motstandarar av dei kontroversielle lovforslaga demonstrerer i Abuja i november. FOTO: KOLA SULAIMON, AFP/NTB SCANPIX

Ifølgje FN sine framskrivingar vil Nigeria om tretti år doble befolkninga. Viss prognosane stemmer vil landet ha 400 millionar innbyggarar i 2050 og vere det tredje største landet i verda. Nigeria har i dag den største økonomien på kontinentet, og er ein internasjonal stormakt når det gjeld oljeproduksjon. Nigeria er og store på kultur, musikk, film og litteratur: den nigerianske filmindustrien Nollywood dominerer i Afrika og gjer stadig nye innhogg i strøymetenester som Netflix. Dei er storeksportørar av religion, kor særleg nigerianske karismatiske pinsekyrkjer har etablert seg tungt, både i digital og fysisk form, særleg i landa vest for Sahara. Nigeria er med andre ord ein premissleverandør i regionen, politisk, kulturelt, religiøst og økonomisk. Landet har store moglegheiter, men og store utfordringar: Fattigdom og økonomiske skilnader, korrupsjon, svake statlege institusjonar og aukande sikkerheitsutfordringar knytt til kriminalitet, ressurskonfliktar og muslimske terrorrørsler gjer at landet i tiåra framover må arbeide på mange frontar for å gje den raskt veksande befolkninga trygge rammer for sine liv. Det er altså mange grunner til å følgje ekstra godt med på Nigeria, eit land som meir og meir vil prege regionen, og verda.

Lars Gule, Gina Lende, Anne Kalvig og Helene Næss skriv om religion i Klassekampen kvar torsdag.

Dagens sukk

Frihet er det ordet som er mest fritt for innhold

HAUK
Du kan bla til neste sideBla med piltastene