Staten, igjen

  • Krisa vi nå er inne i, vil ikke gå over med det første. Forhåpentlig vil de svært inngripende tiltakene for å begrense smitte slik at helsevesenet vil takle koronainnleggelser, hjelpe på sykdomssituasjonen. For økonomien ser det verre ut: Korinaepidemien synliggjør sårbarheten i den globale kapitalismen. Fordi verdensøkonomien er så tett sammenvevd, påvirker stopp i leveranser fra industrien i Asia lokal produksjon i Europa og andre steder. Hele næringskjeder stanser opp. Organisasjonene som har drevet fram den globale markedsliberalismen, har ingen løsninger på dagens problemer. Deres mantra har alltid vært minst mulig statlig inngripen og stort spillerom for kapitalen. Men når børsene faller, roper alle på statlige subsidier.

Koronaviruset er ikke personlig.

Pandemien har brutt illusjonen om at helse er et privat anliggende

© ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Tvers overfor der jeg bor ligger et kvartal med noe høyere bygninger. Den ekstra etasjen var til folk som bodde over butikkene under: en slakter, en dagligvarehandler, en frisør. Men huset tvers overfor mitt har en ekstra etasje oppå seg igjen. Nå ser det super-kult ut. Denne delen av bygningen er blitt gjort om til kostbare leiligheter, og dette fugleredet har en front av buet glass som vender ut mot en balkong med noe jeg antar er en nydelig utsikt over byen mot fjellene.

© The Irish Times 2020. Oversatt av Erik Nordby.

Hvem skal stramme inn reima?

Klassekamp i koronaens tid

Utbruddet av korona-viruset har vist seg å være et fenomen uten sidestykke i Norge i fredstid. Det er ingen grunn til panikk, men alle blir bedt om å ta forholdsregler, være nøye med håndhygiene og holde avstand fra hverandre.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene