Rollebytte

  • 31. januar vil Storbritannia som første land gå ut av EU. Likevel er dramaet på langt nær over. I løpet av det kommende året skal Storbritannia og EU forhandle fram nye handels- og samarbeidsvilkår som skal gjelde når skilsmissen er et endelig faktum. EU-kommisjonens hovedkrav er at Storbritannia må forplikte seg til løpende å følge EU-lovgivningen, blant annet reglene for statsstøtte, miljø, skatt og arbeidsliv. EUs sjefforhandler Michel Barnier har gjentatte ganger sagt at en toll- og kvotefri handelsavtale er avhengig av at London aksepterer «dynamisk justering» og felles kjøreregler.
  • Brussel og London har nå langt på vei byttet posisjoner i striden om hvordan det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia skal være etter den britiske utmeldingen. Tidligere ble det fra Brussel understreket at hvis Storbritannia meldte seg ut, var det enten eller. Det fantes ingen mellomposisjon, noe litt innenfor og litt utenfor. Gikk britene ut, måtte de ta til takke med en handelsavtale på linje med den som er inngått med Canada. London ville på sin side ha et tettere forhold. Da Theresa May var statsminister, aksepterte finansminister Philip Hammond at britene skulle følge EU-lovgivningen også i framtida. Med Boris Johnson som statsminister har dette endret seg. London aksepterer – og vil gjerne ha – en enklere handelsavtale i bytte mot full selvråderett, mens Brussel krever et mer omfattende samarbeid.
  • Deler av britisk næringsliv, spesielt bilindustrien, har lenge kjempet for at Storbritannia skal forbli en del av det indre markedet. Næringslederne frykter toll og andre grensehindringer. De blir ikke bønnhørt. I et intervju med Financial Times før helga sa finansminister Sajid Javid at det ikke er aktuelt for London å forplikte seg til å følge EUs regler etter brexit. Han mente næringslivet måtte tilpasse seg den nye situasjonen og viste til at Japan selger biler til EU uten å være underlagt Brussel. «Vi vil ikke ta imot lover fra andre, vi vil ikke være i det indre markedet og vi vil ikke være i tollunionen», slo finansminister Sajid Javid fast.
Du kan bla til neste sideBla med piltastene