Hesten fra nord

Statoil skal skifte navn.

Slettet, ikke glemt :)

IKKE SÅ FORT: Personer i ledende offentlige stillinger må tåle at deres offentlige ytringer bevares, skriver forfatteren. Her tidligere rådgiver for Sylvi Listhaug, Espen Teigen. FOTO: SIV DOLMEN

«Den som kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden.

Kjønnsperspektiv på pensjon

Vi må ha med oss historien når vi skal vurdere pensjonsordningen.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene