Hans universaltid

Etter selvmordsforsøket i desember 1887 etter bestemorens død, dro han fra «Barndom» (1913–14) og «Ut i verden» (1916) i «Min universitetstid» (1923). I dag er det 150 år siden den russiske forfatteren Aleksej Maksimovitsj Pesjkov ble født i Nizjnij Novgorod, som fra 1932 til 1990 bar hans pseudonym Maksim Gorkij, opphavsmannen til sosialrealismen. Gorkij vandret rundt i Russland i fem år, livnærte seg med ulike jobber og samlet inntrykk. I 1902, samme år som det sosialkritiske naturalistiske dramaet «Nattasylet» kom, ble han venn med Vladimir Lenin. Han deltok i Februarrevolusjonen i 1905, kronet med romanen «Moren» i 1906 da han emigrerte til Capri i 1913. Under første verdenskrig ble leiligheten i Petrograd til kontor for bolsjevikene som han distanserte seg fra under Oktoberrevolusjonen og kom på kant med Lenin. Motsetningene og tuberkulose sendte ham til Sorrento i Italia i oktober 1921. I 1929 besøkte han Sovjet flere ganger. På Stalins oppfordring vendte han tilbake for godt i 1932. Som president for den første sovjetiske forfatterkongressen i 1934, utarbeidet han retningslinjene for sosialrealismen.

Bør vi selge strøm direkte til utlandet, eller bruke den i industrien?

Råvarenasjonen

© ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Historien om Norges økonomiske vekst handler mye om eksport av råvarer. Tømmer, torsk, sild, mineraler, hvalolje, petroleum, og nå også strøm. Andre viktige sektorer har vært skipsfarten, jordbruket og ikke minst industrien. Det er i kombinasjon at disse har vært sentrale i Norges økonomiske utvikling. Råvareeksporten har generert høye overskudd og eksportinntekter, landbruket sysselsatte lenge store deler av befolkningen og industrien har stått for produktivitetsveksten.

Økonomene Morten Jerven, Erik S. Reinert, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedhaug og Ebba Boye skriver onsdager i Klassekampen.

Dagens sukk

Stedet du blir født bestemmer ditt liv – hverken mor eller far eller stjernetegn

HAUK
Du kan bla til neste sideBla med piltastene