KUNSTIG BEFRUKTNING

Baby-panikk

MOR OG BARN: Den vesle forskinga som finst, viser at åleinemødrer som har fått barn ved hjelp av kunstig befruktning, ofte er høgt utdanna kvinner i slutten av trettiåra busett i ein storby.ILLUSTRASJON: Mary Cassatt (1908)

Fleire einslege kvinner vil skaffe seg barn ved hjelp av sæddonasjon. Kven er dei? Og kvifor er dei single?

PSYKISK HELSEVERN

Finn fem feil

Illustrasjon: Knut Løvås

I det psykiske helsevernet for voksne blir behandlere premiert for å finne feilen på folk, mer enn for å hjelpe dem.

BYUTVIKLING

Frihetens byråkrat

PÅDRIVER: Kathrine Standal, leder av Svartlamon boligstiftelse, er pådriver for mange av de nye prosjektene som dukker opp i bydelen. Her foran de nye «eksperimentboligene», som offisielt åpner om to uker.

Svartlamons bestyrer Kathrine Standal har lovet seg selv å ikke være feig.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene