Statistikk

  • Bror til Kjell Aukrust, Odd Aukrust, vart i vaksen alder ein av dei fremste statistikarane i landet og enda som forskingssjef i Statistisk sentralbyrå (SSB). I ei av bøkene fortel Kjell Aukrust korleis dei rekna ut kor høge vikingane var. Odd Aukrust hadde fått fram tala over gjennomsnittshøgda for norske rekruttar. Den hadde auka monaleg i åra etter hundreårsskiftet. Ved å rekne attende i tid kom Odd til at vikingane ikkje var høgre enn 30 centimeter.

Kristin Clemet ut mot seksårsreformen:

Tror ikke på tidlig skole

INGEN EFFEKT: – Reform 97 hadde ingen læringseffekt, sier Kristin Clemet, som ønsket å reversere seksårsreformen da hun var utdanningsminister. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

NI ÅR NOK: – Jeg kan ikke se hva vi oppnådde med skolestart for seksåringer, sier tidligere utdanningsminister Kristin Clemet. Hun mener niårig grunnskole er nok.

Skolestart for seksåringer er nok en gang gjenstand for debatt, 21 år etter innføringen med Reform 97.

Longyearbyen brukes som teststed for nytt 5G-nett:

Skal bli smartby

SMARTBY: Longyearbyen skal vise fram smarte løsninger for et grønt skifte. I over 100 år har byen levd av kulldrift. FOTO: LISE ÅSERUD, NTB SCANPIX

GRØNT SKIFTE: Etter sort kulldrift skal Longyearbyen bli utstillingsvindu for grønn teknologi og klimaløsninger. Arbeidet med å etablere «smart arctic city» på Svalbard har startet for fullt.

Longyearbyen er et oversiktlig lite samfunn med de samme funksjoner som mange storbyer. Befolkningen er ung og utdanningsnivået høyt.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene