Sex, drugs & skadereduksjon

HØRT OM CHEMSEX? Skuespillet «5 guys chillin’» reiser problemstillingen om sex i kombinasjon med illegale rusmidler, en het potet i enkelte skeive miljøer. FOTO: KASIA BURKE/ KING’S HEAD THEATRE

Norge er et av landene med flest registrerte narkotikautløste dødsfall i Europa.

Regjeringen vil ikke ha kunnskapsbasert ruspolitikk

Rusbehandlingen er på vei til å bli et smalere tilbud.

Overhørt

Overhørt

Det er lite eller ingenting som tyder på at etnisk mangfold i seg selv er noen trussel mot den norske modellen – derimot kan det tenkes at økt økonomisk ulikhet kan bli det.

— Anders Sørlien i Dagbladet
Du kan bla til neste sideBla med piltastene