Aktøren Søgnen

I sitt innlegg «Søgnen og reformene» (Klassekampen, 24. november) påpeker Kim Helsvig at jeg i «Hernes, Søgnen, Clemet» (Klassekampen, 17. november) står «i fare for å overdrive disse enkeltpersonenes betydning». Han minner om to forhold «som er viktigere»: innføring av mål- og resultatstyring fra slutten av 1980-tallet og OECDs økende rolle som premissleverandør. «Slagstad er inne på det selv», legger han riktignok til.

Vi trenger kunnskap og forskning om rus

Budsjettforhandlingene på Stortinget gir innblikk i den ønskede utvikling på rusfeltet. KrF foreslår i sitt alternative budsjett å fjerne støtten til lavterskel Legemiddelassistert behandling (LAR). Olaug Bollestad sier til Klassekampen 14. november at KrF er opptatt av høy terskel inn i LAR, og lav terskel ut. Kanskje et legitimt standpunkt innen symbolpolitiske rammer, men særlig kunnskapsbasert er det ikke.

Afrika – mer enn bare nød

FLERE NYANSER: Det Afrika som fremstilles i bistandskommunikasjonen, er ofte tragisk, skriver forfatteren. Her fra Barotse i Zambia, hvor bevissthet om kvinners rettigheter er økende. FOTO: FELIX CLAY/FLICKR

I dag lanserer vi i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) «Radi-Aid Research», en studie om hvordan bistandskommunikasjon oppfattes i bistandsmottakende land. Fortsatt ser vi at bistandsorganisasjoner reproduserer en ensidig historie om det globale sør gjennom sine kommunikasjonskampanjer.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene