Solid partitradisjon?

I debatt med Bjørnar Moxnes i NRKs Politisk kvarter torsdag, var Jonas Gahr Støres ankepunkt mot Rødt at partiet ikke er forankret i demokratiske tradisjoner. Moxnes påpekte at Ap-ledelsen i Acer-saken i vinter hadde vært i utakt med grasrota og fagbevegelsen. Støres svar: Ap hadde fattet et demokratisk vedtak, som han for øvrig mener at skulle være i tråd med norsk industris og fagbevegelses interesser.

Vi har ikke gitt opp målet

Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Regjeringen vil oppfylle dette målet gjennom nasjonale utslippskutt og statens kjøpsprogram for kvoter.

La meg fortelle hvordan det er

Mens pasienter og pårørende har forsøkt å få politikernes oppmerksomhet til forebygging og behandling av selvmordsatferd, ser det ut til at medias fokus måtte til. Ikke overraskende, for det er et dystert tema. Men vi må innse at det finnes, og erkjenne at dagens håndtering ikke er tilstrekkelig.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene