Hårete mål?

HALVE HISTORIEN: Hvis elever skal bli aktive, demokratiske borgere, kan ikke historiske perspektiver forsvinne ut av læreplanen, skriver Irene Trysnes. Her fra Eiksmarka skole i Bærum. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Læreplanen er et viktig statlig styringsdokument.

Vi har ikke gitt opp målet

Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene