JULEDIKT

Lyset som har skapt oss

Arbeiderlitteratur: I tegneseriene tar arbeiderklasseerfaringen stor plass.

Røde striper

Det vies stor plass til spørsmål om kjønn når tegneserier diskuteres i Sverige. Det er ikke så overraskende. Mange av våre mest anerkjente serietegnere tar opp kjønnsspørsmål i verkene sine. Flere av dem, deriblant Sara Granér, Ellen Ekman og Frida Ulvegren, er også medlemmer av organisasjonen Dotterbolaget, som beskriver seg selv som et «feministisk kvinne- og transseparatistisk serieskapernettverk». Noe som har fått litt mindre oppmerksomhet, er at svenske serier også i høy grad tematiserer spørsmål om klasse, og at det ved siden av alle de feministiske tegnerne også finnes arbeidertegnere.

«Gromjinta på golvi»

Å – det er ei rar tid, denna tia før jul! Dessa mørke kvelda når a Klara stugujente står og venter på kokka på nabogarden. Hvis det kjæm gutter og vil slå av en prat med a Klara der a står og aker på sparkmeien og venter, så føyser hu dom bære unna seg. Hu venter på kokka hu –.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene