Et forsett

  • Et nytt år er over oss. I bakspeilet har vi et år der noe høyst merkverdig hendte, nemlig at en ledende norsk politiker tok et valg med hjertet, lot taktikken fare og gikk i krigen for det han trodde på – selv om han visste at det kunne styrte ham ned i fortapelsen. «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det», står det inngravert på innsida av KrF-leder Knut Arild Hareides giftering. Det bibelverset tok han bokstavelig i året som gikk. Hareides forsøk på å bringe Kristelig Folkeparti over på rødgrønn side var et lærestykke i hvordan politikk bør være. Gjennom boka «Det som betyr noe» og den påfølgende talen der han anbefalte sine partifeller å gå til venstre, la Knut Arild Hareide opp til en av de mest spennende og engasjerende politiske debattene i nyere tid. Her var noe så sjeldent som en åpen politisk prosess som ikke handlet om taktikk eller personlig moral, men om ideer og verdier. Norge lot seg fengsle, og da det sto på som verst, satt titusenvis benket for å følge fylkesårsmøter i KrF live på nettet. Hareides motspillere hadde dessverre ikke samme innstilling. Gjennom delegattriksing i Rogaland og taktiske utspill laget i samarbeid med Høyres kommunikasjonsavdeling vant de KrFs landsmøte med åtte stemmers overvekt. Dersom fire delegater hadde stemt annerledes, hadde Norge i dag hatt en annen regjering. I stedet er Knut Arild Hareide ferdig i norsk politikk.
  • Men dette hører strengt tatt hjemme i året som gikk. Når vi skal se framover mot et nytt år, er det med ønske om at flere norske politikere, uavhengig av partifarge, velger å gjøre som Knut Arild Hareide. Det er manko på politisk lederskap i Norge. Debatten om KrFs veivalg viser at folk tørster etter politisk debatt som handler om noe større enn hvem som fylte ut hvilken reiseregning feil. Vi lever i en tid med økende sosiale ulikheter, akutte klimautfordringer og politisk uro i mange av våre naboland. Det mangler kort sagt ikke på problemer vi må løse. Derfor bør samtlige 169 stortingsrepresentanter sette seg et forsett for året som kommer: La talepunktene ligge, spark spinndoktoren, rett deg opp i ryggen, og stå for noe.

Vi trenger mer, og ikke mindre, opprør mot eliten i 2019.

Finnes eliten?

På 2018s siste dag, like før de første rakettene begynte å smelle på nyttårshimmelen, følte Dagbladets lederavdeling for å fyre løs en advarsel til det norske folk:

Bommet stygt på månen

USA og Vestenhadde knapt summet seg etter Sputnik-sjokket i 1957 før det kom et nytt.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene